In een wereld die worstelt met de dringende noodzaak om de klimaatverandering te bestrijden, heeft elke benoeming op een machtspositie verstrekkende gevolgen. Het recente nieuws over de mogelijke benoeming van de Nederlandse politicus Wopke Hoekstra tot klimaatcommissaris voor de Europese Unie heeft voor een schok door de milieugemeenschap geszorgd. Terwijl de wereld op zoek is naar leiders die prioriteit geven aan effectieve mitigatiemethoden om de CO2-uitstoot terug te dringen, hebben Hoekstra’s connecties met de fossiele brandstoffenindustrie en zijn waarschijnlijke focus op onbewezen technologie voor het afvangen en opslaan van koolstof, CCS (Carbon Capture and Storage) tot bezorgdheid geleid onder zowel milieuactivisten als bezorgde burgers.

Wopke Hoekstra: Een zorgelijke keuze

Wopke Hoekstra, een vooraanstaand Nederlands politicus, heeft een achtergrond die alarmbellen laat afgaan bij degenen die zich inzetten voor de strijd tegen de klimaatverandering. Greenpeace heeft de banden van Hoekstra met de fossielebrandstofgigant Shell benadrukt en anderen maken zich zorgen over zijn bezuinigingen op de buitenlandse hulp terwijl hij minister van Financiën was, om nog maar te zwijgen van zijn gebrek aan ervaring op het gebied van internationale klimaatvraagstukken. Zijn mogelijke benoeming tot klimaatcommissaris is een verontrustende boodschap, omdat het prioriteit lijkt te geven aan de economische belangen op korte termijn van ons huidige koolstofrijke systeem.

Prioriteit geven aan CCS boven mitigatiemaatregelen: business as usual voor de zware vervuilers

Na het stellen van een doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 en een tussentijdse doelstelling voor 2030 van 55% emissiereductie ten opzichte van het niveau van 1990, debatteert en stelt de EU momenteel klimaatdoelstellingen voor 2040 op. Een taak van de nieuwe klimaatcommissaris zal zijn om toezicht te houden op de discussies over de nieuwe emissiereductiedoelstelling.

Een ander zorgpunt rond de mogelijke aanstelling van Hoekstra is zijn waarschijnlijke focus op technologie voor het afvangen en opslaan van koolstof (CCS) als een manier om onze emissiereductiedoelstellingen te halen. CCS omvat het opvangen van de kooldioxide-uitstoot van industriële processen en energiecentrales en deze ondergronds opslaan. Hoewel het idee achter CCS theoretisch veelbelovend is, is het op grote schaal nog grotendeels onbewezen, duur en wordt beweerd dat het ‘vervuilers in staat stelt te blijven vervuilen’.

POW en anderen die zich zorgen maken over de voorkeur voor CCS boven mitigatiemaatregelen, vrezen dat dit voor zware vervuilers een manier is om te voorkomen dat ze de uitstoot moeten terugdringen en dat het zich moet beperken tot sectoren die ‘moeilijk te koolstofvrij te maken’ zijn.

Het belang van het geven van prioriteit aan mitigatie

De wetenschappelijke consensus is duidelijk: onmiddellijke en substantiële verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen zijn essentieel om catastrofale gevolgen te voorkomen. Mitigatiemaatregelen, zoals de transitie naar hernieuwbare energiebronnen, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het terugdringen van de consumptie, moeten centraal staan ​​in de Europese klimaatstrategie. Deze methoden hebben een bewezen staat van dienst wat betreft het terugdringen van de uitstoot en zijn essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering. Door CCS voorrang te geven boven mitigatie bestaat het risico dat middelen en aandacht worden afgeleid van oplossingen die al een positieve impact hebben.

Call to action

De benoeming van Wopke Hoekstra als klimaatcommissaris roept legitieme zorgen op over de richting van het Europese klimaatbeleid.

Als bezorgde burgers en milieuactivisten moeten we onze stem verheffen tegen de mogelijke benoeming van Wopke Hoekstra tot klimaatcommissaris. We hebben een leider nodig die prioriteit geeft aan op wetenschap gebaseerde, beproefde methoden om de verdere gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, en niet iemand die banden heeft met de fossiele brandstoffenindustrie en een motief heeft om ‘business as usual’ te blijven doen.

Wij dringen er bij de Europese leiders op aan om de implicaties van deze benoeming zorgvuldig te overwegen en ervoor te zorgen dat klimaatactie een topprioriteit blijft. De toekomst van onze planeet hangt ervan af, en we kunnen het ons niet veroorloven beslissingen te nemen die onze toewijding aan een duurzame en bewoonbare wereld in gevaar brengen.

POW Europe was een van de vele bezorgde klimaat-ngo’s die een open brief hebben gestuurd naar president Von der Leyen en vice-president Šefčovič, waarin zij deze zorgen van onze gemeenschap uitten.

We Move Europe heeft een petitie opgesteld waarin leden van het Europees Parlement en de voorzitter en vicevoorzitter van de Europese Commissie worden opgeroepen de portefeuille niet aan de genomineerde Hoekstra toe te kennen. Teken hier de petitie.