Outdoorbedrijven en organisaties hebben meer regelgeving nodig

Bij bedrijven die outdoorkleding en -uitrusting maken, waren en zijn er enorme verschillen in de mate van eigen verantwoordelijkheid, laat staan ​​in de mate waarin ze de uitstoot van het klimaat verminderen. Nu willen de pionierende bedrijven meer ondersteuning om dit werk echt winstgevend te maken. In samenwerking met Europese krijgsgevangenen hebben outdoorbedrijven als Icebug, Burton, Picture Organic en The North Face een open brief opgesteld aan Europese besluitvormers. In de brief hebben de bedrijven prikkels nodig dat meer verantwoord ondernemen ook winstgevend is. Daarnaast hebben we duidelijkere criteria en regels nodig voor het communiceren van de klimaateffecten van producten. Op dit moment is het echt een onduidelijk zooitje, waarbij het voor de consument bijna niet te beoordelen is welk product echt verantwoord is en welk niet.

Naast prikkels en regels willen bedrijven meer steun voor de energietransitie van ontwikkelingslanden – meer dan 80% van de Europese outdoorproducten wordt buiten het continent geproduceerd. Het is duidelijk dat de buitenspeeltuin meer regels en prikkels nodig heeft. Vanuit het oogpunt van de consument is het deprimerend dat een beter bedrijf nog steeds gebaseerd is op goodwill in plaats van op echte zakelijke kansen. Gelukkig zijn enkele EU-wetgevingsinitiatieven die van invloed zijn op de sector al in volle gang. Het doel van het juridische initiatief Green Claim is om de groene claims van producten te beteugelen, zodat ze waarheidsgetrouw en duidelijk zijn. De richtlijn duurzaamheidsrapportage CSRD dwingt daarentegen een groot aantal nieuwe bedrijven om tot 2026 volgens een voortschrijdend schema te rapporteren. Verplichte melding dwingt ook tot actie.

POW NL moedigt ook Nederlandse pioniersbedrijven in de outdoorindustrie aan om deze brief te ondertekenen en duidelijkere spelregels voor verantwoordelijkheid te eisen. Ook in de buitensector is een eerlijke en rendabele groene transitie nodig.

ZIE OOK: