Druk uitoefenen

De klimaatcrisis zal alleen worden opgelost als de structuren van de samenleving klimaatvriendelijk worden. Het betekent veranderingen in onder meer wetgeving, belastingen en de besteding van publieke middelen.

Met invloedswerk worden politieke besluitvormers bewust gemaakt van de noodzakelijke verandering en worden oplossingen aangeboden voor gebruik door besluitvormers. POW dringt er bij besluitvormers op aan om het ambitieniveau voor klimaatactie te verhogen en ervoor te zorgen dat de ondernomen acties in overeenstemming zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en de nieuwste klimaatwetenschap. POW beïnvloedt ook het werk op EU-niveau samen met strijders die in andere landen actief zijn.

De kern van de invloed van POW is momenteel belangrijk om de eigen gemeenschap van Our Winters te beschermen door emissies van beweging en verkeer. We willen de heuvels, paden of bergen blijven bereiken en dat willen we doen met zo min mogelijk uitstoot.

POW kanaliseert de stem van de wintersportgemeenschap naar beleidsmakers. Hoe breder en meer verenigd we als front van winterliefhebbers kunnen spreken, des te groter de impact zal zijn die het pleitbezorgingswerk van strijders hebben.

WAT KAN JE DOEN?

Wij geloven dat het werk om winters te redden verder zal gaan als we, naast onze consumptiekeuzes, zelf ons uitspreken over klimaatverandering, ons stemrecht gebruiken en als actieve burgers deelnemen aan de opbouw van onze samenleving. Daarom worden de 7 POW Principes ook gebruikt om in de eerste stap de politiek te beïnvloeden.