Ride bike climb vote

Het Europees Parlement lijkt misschien ver verwijderd van ons dagelijks leven, maar het is een cruciale speler in de beslissingen die onze wereld vormgeven. Samen met de Raad van de EU bepaalt zij gezamenlijk de Europese wetten en uitgaven. 80% van de wetten die van invloed zijn op ons klimaat en milieu worden op EU-niveau beslist.

Waarom zijn de europse verkiezingen dit jaar cruciaal?

Dit jaar zullen 2 miljard mensen over de hele wereld naar de stembus gaan, waarvan 400 miljoen Europese burgers die daarvoor in aanmerking komen. Dit is het grootste jaar voor de democratie ooit, en alles staat op het spel. We bereiken veel van de omslagpunten van de aarde sneller dan verwacht, en racen richting de ineenstorting van het klimaat en het milieu.

Stemmen voor vertegenwoordigers die de EU Green Deal zullen bevorderen en beleid zullen aannemen dat een rechtvaardige transitie tot stand zal brengen, zal een betere toekomst veiligstellen, zowel op de berg als in ons dagelijks leven. Met de juiste mensen aan de macht zou de volgende Europese Commissie groene banen kunnen faciliteren, de voedselzekerheid kunnen maximaliseren, voor schone lucht en schoon water kunnen zorgen en de bescherming van de biodiversiteit kunnen garanderen. Maar dat is aan ons!

Nu er dit jaar veel andere verkiezingen over de hele wereld plaatsvinden tegen de achtergrond van de toegenomen mondiale spanningen, is het van fundamenteel belang dat onze stem wordt gehoord.

POW pleit voor een Europese Unie die prioriteit geeft aan ons klimaat, milieu en economisch welzijn, en die veerkracht en concurrentievermogen bevordert.

Als burgers kiezen wij de leden rechtstreeks, waarbij we elke vijf jaar de koers van het blok bepalen. POW pleit voor een Europese Unie die prioriteit geeft aan ons klimaat, milieu en economisch welzijn, en die veerkracht en concurrentievermogen bevordert. Het hooghouden van het actieprincipe van krijgsgevangenen ten aanzien van apathie houdt in dat we stemmen op leiders die democratie, rechtvaardigheid en klimaatleiderschap steunen op nationaal, Europees en mondiaal niveau.

Onze 4 eisen

// Inzetten op de groene energietransitie

// Verbeteren en bevorderen van CO-neutrale mobiliteit

// Versnellen van het herstel van de biodiversiteit en bescherming van natuurgebieden

// Een einde maken aan niet-duurzame bedrijfsmodellen en overconsumptie

Score kaart politieke partijen

Zie hieronder de ranglijst van politieke fracties en nationale partijen in de EU op basis van hun stemgedrag met betrekking tot klimaat-, natuur- en vervuilingswetgeving.

teken ons manifest